JOM KLIK

Tuesday, August 2, 2011

KONSEP GURU CEMERLANG...?


  • Guru Cemerlang ditakrifkan sebagai seorang guru istimewa, dedikasi dan bermotivasi, yang mempunyai kemahiran dan kepakaran yang tinggi dalam tugasnya, hasil daripada himpunan pelbagai pengetahuan dan pengalaman yang luas dan berterusan pada sepanjang tempoh perkhidmatannya.
  • Guru Cemerlang mempunyai kualiti peribadi dan kepimpinan yang boleh diteladani serta sentiasa mempunyai mutu kerja yang cemerlang.
  • Sentiasa berterusan, Guru Cemerlang berusaha membentuk akhlak mulia dan membuktikan peningkatan prestasi akademik serta kokurikulum murid / pelajar.
  • Kepakaran dan kecemerlangan itu dikenal pasti menerusi penilaian dalam aspek berikut:-
  1. KECEMERLANGAN PERIBADI
  2. KECEMERLANGAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN
  3. KECEMERLANGAN KERJA
  4. KECEMERLANGAN KOMUNIKASI
  5. KECEMERLANGAN POTENSI

No comments:

Post a Comment