JOM KLIK

Thursday, September 6, 2012

KATA SETARA / GANDA / MAJMUK...?

Antara kata majmuk, kata ganda dengan kata setara, kebiasaannya akan timbul kekeliruan dari segi penggunaannya oleh pengguna bahasa Melayu yang kurang teliti dan cakna bahasa. Mereka sering menyalahgunakan penggunaan kata-kata tersebut secara tidak sedar kerana mungkin beranggapan bahawa kata tersebut tergolong dalam kategori yang sama, yang menjadikan penggunaannya pun sama.

KATA GANDA:-
 • Terbahagi kepada lima jenis, iaitu:-
 1. Kata Gandaan Penuh ( bola-bola, pokok-pokok, api-api )
 2. Kata Gandaan Separa ( jejari, jejambat, sesiku, kekuda )
 3. Kata Gandaan Irama ( kayu-kayan, lauk-pauk, kuih-muih )
 4. Kata Gandaan Bebas ( ipar-duai, simpang-perenang, mentua-taya )
 5. Kata Gandaan Menyaling ( tolong-menolong, tembak-menembak, buli-membuli )
 • Kata ganda akan menggunakan tanda sempang di tengahnya kecuali kata gandaan separa.
 • Kata gandaan irama bersifat 'kata keduanya' tidak memiliki apa-apa makna:-
 1. kuih-muih > muih - tidak memiliki apa-apa makna
 2. lauk-pauk > pauk - tidak memiliki apa-apa makna
KATA SETARA:-
 • Kata setara ialah kata yang terdiri daripada dua patah kata yang sama / setara golongannya.
 1. lembu kerbau > lembu - binatang; kerbau - binatang
 2. jimat cermat > jimat - adjektif; cermat - adjektif
 3. kerusi meja > kerusi - perabot; meja - perabot
 4. ibu bapa > ibu - orang; bapa - orang
 • Kata setara tidak memiliki tanda sempang di tengah-tengahnya.
 • Kata setara tidak boleh digandakan;-
 1. ibu bapa-ibu bapa  X
 2. ibu-ibu bapa  X
 3. semua ibu bapa /
 4. lembu-lembu kerbau X
 5. lembu kerbau-lembu kerbau  X
 6. banyak lembu kerbau  /
KATA MAJMUK:-
 • Kata majmuk pula ialah frasa / rangkai kata yang terdiri daripada dua patah kata yang membawa maksud tertentu.
 • Kebiasaannya kata majmuk dieja terpisah;-
 1. kereta api
 2. jalan raya
 3. pasar raya
 4. ubah suai
 5. mata pelajaran dan lain-lain.
 • Walaupun begitu, terdapat juga kata majmuk yang dieja rapat kerana penggunaannya telah terbiasa dan mantap;-
 1. tanggungjawab
 2. kerjasama
 3. setiausaha
 4. jawatankuasa
 5. warganegara dan lain-lain.
PENYALAHGUNAAN:-
 • Pengguna bahasa sering memasukkan tanda sempang bagi kata setara, misalnya;-
 1. ibu bapa > ibu-bapa
 2. jimat cermat > jimat-cermat
 • Pengguna bahasa sering menggandakan kata setara seperti juga kata majmuk lain, misalnya;-
 1. kasih sayang > kasih-kasih sayang / kasih sayang-kasih sayang
 2. ibu bapa > ibu-ibu bapa / ibu bapa-ibu bapa
Perkongsian oleh: Cikgu Mohamad Azemi Zawawi ( GC Bahasa Melayu)

No comments:

Post a Comment