JOM KLIK

Friday, August 5, 2011

TEMA PERSIDANGAN GURU CEMERLANG...?


  • 1996  Kecemerlangan Berterusan
  • 1997  Kecemerlangan Berterusan
  • 2001  Meritokrasi Jiwa Bangsa
  • 2006  Guru Cemerlang Penyuluh Profesion Keguruan
  • 2007  Guru Cemerlang Penjana Modal Insan Berkualiti
  • 2008  Inovasi Pendidikan Teras Kecemerlangan Berterusan
  • 2009  Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan Merealisasikan Gagasan 1Malaysia
  • 2010  Pemuafakatan Pendidikan Merealisasikan Negara Bangsa

No comments:

Post a Comment