JOM KLIK

Sunday, September 2, 2012

PENGUKUHAN SEJARAH...?

BAHAGIAN A (40 markah)
Jawab semua soalan

1)         Mengapakah masyarakat dahulu dikenali sebagai masyarakat prasejarah?

A.    Hidup secara nomad

B.     Tidak mempunyai sistem tulisan

C.     Kehidupan secara berkelompok

D.    Bergantung kepada aktiviti pertanian


2)         Mengapakah peralatan zaman Paleolitik lebih mengutamakan fungsi daripada nilai estetika?

A.    Sebagai bahan hiasan

B.     Untuk mempertahankan diri

C.     Untuk mendapatkan makanan

D.    Menjadi tukaran dalam perdagangan

 3)         Apakah maksud politisme dalam masyarakat zaman tamadun awal?

                 A.   Kehidupan semula selepas mati

                 B.   Penyembahan roh nenek moyang

                 C.   Kepercayaan terhadap dewa-dewi

                 D.   Penyembahan lebih daripada satu tuhan

            

         *Lembah Sungai Hwang Ho
          *Lembah Sungai Nil

 

 
4)       Apakah persamaan lembah sungai di atas?

                 A.   Lokasi bermulanya Zaman Logam

                 B.   Permulaan tamadun awal manusia

                 C.   Tempat jumpaan barang peninggalan sejarah

                 D.   Kemunculan Bandar menjadi negara kota

No comments:

Post a Comment